ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

             
หน้าแรก อัตตรากำลัง ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านการเกษตร    

นายจรัส ไชยวรรณ
เกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

  ภาพกิจกรรมสำนักงาน  
 
โครงการการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศษฐกิจหลัก ปี 2556/57
 
   
   
   
     
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
      กรมส่งเสริมการเกษตร
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์   สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    ***** เตือนการระบาดโรคไหม้ของข้าวหรือโรคเน่าคอรวง(19/11/56) *****   สำนักงานเกษตรอำเภอปาย
                สำนักงานเกษตรอำเภอปางมะผ้า
                สำนักงานเกษตรอำเภอขุนยวม
                สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ลาน้อย
                สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง
                สำนักงานเกษตรอำเภอสบเมย
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
74 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองตำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
โทร 053 695462 โทรสาร 053 695569